ARQTIVID 6581 SL
ARQTIVID 6581 SL

 

 

 

 

 

PROARQ

Plaça de la Vila 14, 2n
08800

Vilanova i la Geltrú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+34 938144469

info@proarq.net

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació comercial:

PROARQ SL

 

Número d'identificació fiscal:

B65...

 

Domicili social:

Plaça de la Vila 14, 2n

08800 Vilanova i la Geltrú

 

Correu electrònic:

info@proarq.net

Telèfon:

+34 938144469

 

Dades d'inscripció al registre mercantil:

PROARQ SL, sociedad [especificar] constituida en [especificar], en el año [especificar], por Escritura Pública número [especificar], ante el notario [especificar], del Ilustre Colegio de [especificar].

 

Inscrita al Registro Mercantil de [especificar] en el tomo [especificar], folio [especificar], sección [especificar] y hoja [especificar], inscripción [especificar].

 

Datdes relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat:

[especificar]

 

Codis de conducta als quals l'empresa està adherida:

[especificar]

 

Titulació acadèmica:

[especificar]

 

Estat de la Unió Europea o de l'àmbit econòmic europeu on va ser concedida la titulació esmentada:

 

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa PROARQ SL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es pretèn regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa trabar cap tipus de relació comercial entre PROARQ SL i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en la mateixa.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.